“Vi skal være en kvalitets- og kompetansedyktig servicebedrift som er bransjeledende i nærområdet med fornøyde kunder og ansatte. Produsere servicetjenester til konkurransedyktig kvalitet og pris, som ivaretar miljøet for kundene og oss som utfører tjenesten”
Rekruttering av medarbeidere skjer av begge kjønn med bred totalkompetanse, som vi kan lære noe av. Våre ansatte får en grunnopplæring i renhold for å kunne oppfylle kvaliteten på renhold som bramiljø as står for.” Flere av våre ansatte har tatt fagbrev i renhold, eller er under utdannelse. På denne måten blir kompetansen bred, og opplæring/oppdatering skjer basert på interne rutiner og fagstoff.
ID-KORT er bevis på sertifisering
“Vi velger å produsere serviceoppgaver med variasjon, for å være effektive og unngå belastningslidelser. Videre vil vi skape en attraktiv arbeidsplass der det er mulig å utvikle selvstendighet og ansvarsbevissthet.”