RENHOLD - BYGG Krav til bygningens renhet i byggetiden og ved ferdigstillelse stilles oftere gjennom kontrakter.
Ut fra syn beskrives mål for kvalitet mht rydding og renhold For overlevering av nye bygg utfører vi renholdet
Man skiller mellom synlige og målbare vurderingsmetoder. Ved renhold i byggetiden er synlige vurderinger best egnet.
Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon eller bestilling av renhold av nybygg/renoverte bygg.